Zing mee!

Zin om mee te zingen?

U kunt zich aanmelden via: post.hgk@gmail.com. Voor meer informatie: telefoonnummer secretariaat  06 4560 88 77. Tenoren en bassen worden hierbij extra uitgenodigd om te reageren.
Als u lid wil worden, beslist de dirigent nadat u heeft voorgezongen over de toelating tot het koor. Het is ook mogelijk om als projectlid alleen deel te nemen aan  het Mozartconcert.
De minimumcontributie bedraagt voor leden € 75 per kwartaal. Voor projectleden €75 per kwartaal waarbij de partituren te leen worden aangeboden.

Repetities in nieuwe locatie

Wij repeteren elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Remonstrantse Kerk, Prins Hendrikstraat 2 (hoek Wilhelminastaat) .Bij het instuderen worden we door onze vaste begeleider Hans van Beelen op de piano/vleugel ondersteund.
Onze kerst- en zomervakanties vallen over het algemeen samen met de schoolvakanties in de regio.

Concerten

Regelmatig vinden uitvoeringen plaats, grotere concerten ca. 3 keer per 2 jaar en tussendoor kleinere optredens tijdens b.v. het Korenlint. We werken ook graag met andere koren en orkesten samen.
Tijdens concerten worden we begeleid door professionele musici en solisten. Leden zijn verplicht om minimaal twee toegangskaarten per concert af te nemen.

Kwaliteit

Het beleid van het HGK is gericht op de muzikale kwaliteit van de concerten. Daarom is het van groot belang dat de leden bij repetities aanwezig zijn. Onze dirigent Ago Verdonschot is professioneel zanger en werkt aan de kwaliteit door tijdens de repetities aandacht te geven aan stemvorming en verbetering van de zangtechniek. Zangers die nog geen koorervaring hebben, worden zo ondersteund. Het lezen van notenschrift is niet verplicht, als je goed in staat bent om na te zingen.
Alle koorleden doen om de 2 – 3 jaar auditie.

Overige bijeenkomsten

Elk jaar is er een algemene ledenvergadering, een Koordag en een duinborrel. Maandelijkse is er een koorborrel. Ter gelegenheid van het uitgestelde 100-jarig jubileum was het koor in september 2022 een weekend naar Schoorl.