Weihnachts-Oratorium – J.S. Bach

Datum en tijd: 23-12-2012 om 13:30
Locatie: Philharmonie Haarlem

Het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach bestaat uit zes delen (cantates), die bestemd waren om op zes dagen tussen Kerstmis en Epifanie (6 januari) uitgevoerd te worden. De cantates bezingen de verschillende aspecten van de geboorte van Christus. De eerste uitvoering was in 1734 in Leipzig. Bach heeft het werk nooit als één geheel uitgevoerd. Ook tegenwoordig beperkt men zich meestal tot vier cantates. Dit jaar voerde het Haarlems Gemengd Koor alle zes cantates uit met enige coupures om de lengte van het concert te beteugelen.