Vreugde en Verdriet: Magnificat – Durante; Stabat Mater – Traetta; Gloria – Vivaldi

Datum en tijd: 31-05-2020 om 14:30
Locatie: H.Bavo Heemstede

Na de afgekondigde landelijke maatregelen konden wij het concert op de geplande datum van 22-03-2020 niet laten doorgaan. Wij doen ons best om het naar een latere datum te verplaatsen. Zodra er meer duidelijkheid is melden wij de details en natuurlijk blijven de kaarten voor het concert geldig.

Entree: € 22; € 15 tot 18 jaar via post.hgk@gmail.com, koorleden en op de dag van het concert aan de kassa.

Stralende koormuziek uit de Italiaanse barok

Het Magnificat is een lofzang. Maria is in verwachting van Jezus en zingt uit dankbaarheid over alle goeds dat God aan haar en aan heel de mensheid heeft gedaan: “mijn ziel verheerlijkt (Magnificat) de Heer.”

Het Stabat Mater is een gedicht, een klaagzang, waarschijnlijk van de monnik Johannes Fidenza. Een toeschouwer beschrijft het leed van Maria, een moeder die meemaakt dat haar zoon op een vreselijke manier sterft aan het kruis en roept de gelovige op in haar lijden te delen en zo de hemel te verwerven.

Het Gloria is weer een lofzang: “Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor de mensen van goede wil”. De engelen zongen dit om de herders te vertellen dat Jezus was geboren. Het Gloria werd een vast onderdeel van de Heilige mis en zo onderdeel van talloze composities.

Drie vernieuwers
Francesco Durante
(1684 – 1755) en zijn leerling Tommaso Traetta (1727 – 1779) vertegenwoordigen  de Napolitaanse School. Napels was een belangrijke stad in de late Baroktijd. De rijke inwoners genoten van het leven. Er waren feesten met soms wel zestig gangen en er was een overvloed aan liederen en – meestal extravagante –  opera’s met doorgaans een hoofdrol voor castraatzangers.
Ook de plechtigheden in de katholieke kerk werden rijkelijk van muziek voorzien. Na elke epidemie, aardbeving of troonsbestijging werd de hemel in alle toonaarden aangeroepen. De Mariaverering zorgde elk jaar voor een nieuw gecomponeerd Stabat Mater. Napels kende maar liefst vier conservatoria, ontstaan uit weeshuizen. Veel componisten maakten daar school. Zij kwamen met nieuwe muzikale inzichten: minder tierelantijnen in de muziek, meer aandacht voor het verhaal, de tekst. Ook het gebruik van opgehoogde of verlaagde tonen (de zwarte pianotoetsen) zoals de D-mol bij Durante en Vivaldi was nieuw voor die tijd.
Venetië, de stad van Antonio Vivaldi (1678 – 1741), kende dezelfde muzikale ontwikkeling.
Omdat veel componisten door heel Europa werkten, beïnvloedden zij elkaar en veranderde de muzikale stijl. De lichtvoetigheid en de verrassende wendingen in Vivaldi’s juichende Gloria waren kenmerkend voor de laat-Barok en overheersen in ons voorjaarsconcert 2020.

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van: