Elias, Mendelssohn

Datum en tijd: 06-10-2019 om 14:30
Locatie: Philharmonie Haarlem

Dit concert is mede tot stand gekomen met steun van:

De geschiedenis van de profeet Elias moet Mendelssohn (1809-1847) sterk tot zijn muzikale verbeelding hebben gesproken. Geen wonder, want de machtsstrijd tussen de aanbidders van Jahweh en die van Baäl, zoals beschreven in het Bijbelboek 1 Koningen 17, 18 en 19, ging er hard aan toe. Israël is op het dieptepunt van zijn geschiedenis. De koningen doen alles wat kwaad is in de ogen des Heren. Hun hart is niet langer bij hun volk, noch bij de God van hun volk. Ter wille van de economie trouwt koning Achab zelfs met de Fenicische prinses Izebel en dient voortaan de Baäl. En dan verschijnt Elia, die droogte aankondigt als straf voor de goddeloosheid.
Mendelssohn is er prachtig in geslaagd het bijbelverhaal over de profeet Elia van meeslepende muziek te voorzien. Indrukwekkende koren wisselt hij af met intieme aria’s of ontroerende duetten. Het koor vertolkt verschillende rollen zoals het volk Israël of de Baälpriesters. Het orkest bestaat uit hout- en koperblazers, pauken en strijkers.

Kaarten: €30 voor volwassenen en €20 voor jongeren tot 18 jaar. Kaartverkoop via www.theater-haarlem.nl of koorleden.